خوشابری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

خوشابَری
از گویش‌های تالشی میانه رایج در منطقۀ ییلاقی خوشابر شامل بنَه‌سر، ونَه‌گا، مِلول، دکونی بَجیر و آب‌آویار. به دلیل همسایگی با گیلکی از یک سو و تاتی از سوی دیگر، کمتر دستخوش تأثیرپذیری از فارسی و ترکی شده است.