خونیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خونیک

غاری پیش از تاریخی در استان خراسان جنوبی و در نزدیکی شهر تاریخی بیرجَند. در دوران زمین‌شناختی پلیستوسین سکونتگاه گروهی از انسان‌های نِئاندِرتال بوده است و ابزارهای سنگی فرهنگ موستِرین با قدمت بیش از ۵۰هزار سال از آن جا به‌دست آمده است.