خونیک

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خونیک

غاری پیش از تاریخی در استان خراسان جنوبی و در نزدیکی شهر تاریخی بیرجَند. در دوران زمین‌شناختی پلیستوسین سکونتگاه گروهی از انسان‌های نِئاندِرتال بوده است و ابزارهای سنگی فرهنگ موستِرین با قدمت بیش از ۵۰هزار سال از آن جا به‌دست آمده است.