خیرآباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

خیرآباد

رودخانه‌ای در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در شهرستان‌های گچساران و بهبهان، با طول ۱۰۰ کیلومتر. از ۲۵کیلومتری شمال شرقی دوگنبدان سرچشمه می‌گیرد، روبه سوی غرب جنوبی از شهرستان‌ بهبهان می‌گذرد و به رودخانۀ زهره می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۵۹۶میلیون متر مکعب است (اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه خیرآباد).