خیرآباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\1' به '<!--1')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

خیرآباد

رودخانه‌ای در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان در شهرستان‌های گچساران و بهبهان، با طول ۱۰۰ کیلومتر. از ۲۵کیلومتری شمال شرقی دوگنبدان سرچشمه می‌گیرد، روبه سوی غرب جنوبی از شهرستان‌ بهبهان می‌گذرد و به رودخانۀ زهره می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۵۹۶میلیون متر مکعب است (اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه خیرآباد).