دام دزدی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دام‌دزدی (cattle rustling)

دزدیدن دام در چراگاه. در امریکا، ناظر به کشاورزان و دامداران اولیه است که در مناطق بسیار گسترده، که مراقبت از دام بسیار مشکل بود، به چرای دام خود مبادرت می‌کردند. در سال‌های اخیر، قیمت‌های بالای گوشت در انگلستان و برخی دیگر از کشورهای اروپایی، دام‌دزدی را به جرم پرفایده‌ای تبدیل کرده است و دامداران در مناطق دورافتاده، در برابر باند‌های دام‌دزدی مجرب و پرتحرک، آسیب‌پذیر شده‌اند. در حقوق ایران دزدیدن دام، مشمول مقررات سرقت است، لکن اتلاف یا مسموم کردن یا ناقص کردن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن‌ها ممنوع اعلام شده، جرم است (مادۀ ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی).