دانشگاه، خیابان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دانشگاه، خیابان

در شمال شرقی مشهد حدفاصل میدان‌های شهدا (شاه) و فلکۀ تقی‌آباد (میدان دکتر شریعتی). خیابانی زیبا و مدرن در امتداد خیابان‌ کوه سنگی است. در این خیابان دانشکده‌های پزشکی، الهیات در فلکۀ سراب و ابتدای خیابان سعدآباد و علوم، ادبیات و علوم انسانی، علوم تربیتی و چاپخانۀ دانشگاه در غرب خیابان بین سعدآباد و خیابان ابن‌سینا قرار گرفته‌اند. ورزشگاه بزرگ شهر در خیابان سعدآباد در شرق خیابان دانشگاه است. چند ادارۀ دولتی مانند ادارۀ کل بهداری و بهزیستی، سازمان برنامه و بودجه، ادارۀ کل مسکن و شهرسازی، همچنین هتل بین‌المللی و بیمارستان و زایشگاه مهر در محدودۀ این خیابان قرار دارند.