دانشگاه لندن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دانشگاه لندن (London University)

دانشگاه لندن

دانشگاهی که در ۱۸۲۶ با تأسیس یونیورسیتی کالج بنیاد شد و زمینۀ تعلیماتِ عالی را فارغ‌ از معیارهای دینی فراهم آورد. در ۱۸۳۶، براساس منشوری، هیئت ممتحنه‌ای تعیین شد که اختیار اعطای درجات تحصیلی را داشت. دانشگاه لندن در ۱۸۷۸، درهای همۀ مقاطع تحصیلی‌اش را بر روی زنان گشود، و نخستین دانشگاه بریتانیایی بود که چنین کرد. زیرساخت پیچیدۀ کالج‌های کوچک‌ترِ این دانشگاه تا آستانۀ ۱۹۹۱، براساس ۲۴ کالج، مدرسه‌های پزشکی، مؤسسه‌های عمده، به اضافۀ نوزده مرکز وابسته تنظیم شده بود.