دانشگاه کیمبریج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دانشگاه کیمبریج (Cambridge University)

دانشگاه کيمبريج

دانشگاه انگلیسی و از قدیم‌ترین دانشگاه‌های اروپا، تأسیس در قرن ۱۳. هرچند بنابر سنّت، ۱۲۰۹ را سال تأسیس این دانشگاه ذکر می‌کنند، قدیم‌ترین کالج آن‌، یعنی پیتر‌هاوس[۱]، بعد از ۱۲۸۴ ایجاد شد. دانشگاه کیمبریج در گذشته ازجمله کانون‌های مطالعات دورۀ رنسانس و الهیات دین‌پیرایی[۲] بود، و در روزگاران اخیر به یکی از مراکز پیشرفتۀ پژوهش‌های علمی تبدیل شده است. ریاست عالیۀ دانشگاه، مقامی تشریفاتی است و معاون دانشگاه بالاترین مقام اجرایی را دارد. هیئت امنای دانشگاه نهادِ قانون گذاری و مجریه است و شورای عالی دانشگاه نقش دادگاه استیناف را داراست. هر کالجی شخصیت حقوقی خاص خود را دارد و تا حد زیادی مستقل است. رئیس هر کالج، با همکاری یک هیئت عامل، کالج را اداره می‌کند. ازجملۀ دپارتمان‌هایی که اعتبار والایی کسب کرده‌اند آزمایشگاه کَوِندیش برای فیزیک تجربی از ۱۸۷۳ است. پارک علم کیمبریج را ترینیتی کالج[۳] در ۱۹۷۳ برپا کرد. رصدخانۀ سلطنتی گرینویچ[۴] در۱۹۹۰ به این پارک انتقال یافت. برخی از دانشجویان مشهور این دانشگاه عبارت‌اند از روپرت بروک[۵]، ساموئل تِیلر کولریج[۶]، تامس گِری[۷]، کریستوفر مارلو[۸]، جان میلتون[۹]، ساموئل پپیس[۱۰]، و ویلیام وردزورث[۱۱]. کیمبریج در سال تحصیلی ۱۹۹۶ـ۱۹۹۷، تعداد ۱۱۲۲۳ دانشجوی مقیم دورۀ لیسانس داشت. اکنون در همۀ کالج‌ها آقایان و خانم‌های دانشجو، با هم حضور می‌یابند، جز در سه کالج که منحصر به بانوان است: لوسی کاوندیش[۱۲]، نیو هال[۱۳]، و نیونم.

 

  1. Peterhouse
 2. Reformation
 3. Trinity College
 4. Royal Greenwich Observatory
 5. Rupert Brooke
 6. Smauel Taylor Coleridge
 7. Thomas Gray
 8. Christopher Marlowe
 9. John Milton
 10. Samuel Pepys
 11. William Wordsworth
 12. Lucy Cavendish
 13. New Hall