دایی نمایشی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دایی نمایشی (تبریز ۱۲۴۹ـ ۱۳۰۴ش)

دایی نمایشی
زادروز تبریز ۱۲۴۹ش
درگذشت ۱۳۰۴ش
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی بازیگر و کارگردان تئاتر
آثار تارتوف/سالوس، احمق ریاست‌طلب
گروه مقاله تیاتر
دایی نمایشی
دایی نمایشی

(نام اصلی: میرزا محمدحسینخان دایی تبریزی) بازیگر و کارگردان تئاتر در گیلان. از مشهورترین و فعالترین هنرمندان تئاتر گیلان و از بنیادگذاران هیئت امید ترقی بود، که فعالیتش را با حسن ناصر آغاز کرد. از فعالان جنبش مشروطه در گیلان بود، و تا ۲۸سالگی در زادگاهش ماند. پس از انحلال هیئت امید ترقی به جمعیت فرهنگ رشت (۱۲۹۵) پیوست.

او نمایشنامههای تارتوف/سالوس، احمق ریاست‌طلب، داماد فراری، ری‌بلاس، ارنانی، و داماد پشیمان که همگی توسط حسن ناصر از فرانسه ترجمه شده بودند، را کارگردانی کرد. دایی نمایشی در ۱۳۰۴ش نمایشنامۀ مریض خیالی (مولیر، ترجمۀ حسن ناصر) را بر روی صحنه برد، و آن آخرین کار نمایشی او بر روی صحنه بود.

دایی نمایشی در دورۀ استبداد محمدعلی شاه «انجمن نصرت آذربایجانی» را تشکیل داد، و بعدها برای کمک به مستمندان از هیچ کوششی فروگذار نکرد.