دختر بازهور، قلعه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دختر بازهور، قلعۀ
محوطه‌ای باستانی در میانۀ راه مشهد ـ تربت حیدریه، در نزدیکی رباط سفید. این محوطۀ باستانی بازمانده‌های مصطبه‌ای سنگی بر روی یک تپه و نیز بنایی چهار طاقی در پایین تپه است. دربارۀ قدمت محوطۀ باستانی قلعۀ دختر بازهور اطلاعات دقیقی در دست نیست. برخی آن را به‌سبب بنای چهارطاقی که شکل رایج معماری آتشکده‌های دورۀ ساسانی است، به دورۀ ساسانی منصوب می‌دانند.