دختر شوراب

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دختر شوراب

قلعۀ‌ ویرانی‌ بر فراز کوهی در 10‌ کیلومتری‌ شرق بیدخت‌. از باقیماندۀ‌ برج‌ و بارو و آب‌انبار این‌ اثر که‌ در حال‌ نابودی‌ کامل‌ است‌، می‌توان‌ پی‌ برد که‌ این‌ قلعه‌، در اصل‌ معبد آناهیتا بوده‌ است‌.