درام اند باس

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
پرش به ناوبری پرش به جستجو

درام اند باس   drum 'n' bass

درام اند باس، اصیل‌ترین دستاورد فرمی در اواسط دهۀ 1990 در موسیقی پاپ انگلستان بود و در واقع فرم آمیخته‌ای است برساخته از سبک‌های عامه‌پسند امریکایی و انگلیسی ـ کارائیبی[۱]، که در آن بر ارتباط و نسبت بین دو مؤلفۀ عمدۀ ریتمیک تأکید می‌شود. درام اند باس با قراردادن الگوهای درام به منزلۀ موسیقی (معمولاً دوضربی یا چهارضربی، با پس‌زمینۀ خطوط عمیق و آهستۀ باس)، از رِگ[۲] و هیپ ـ هاپ[۳] جدا می‌شود. در این موسیقی پس از تعیین الگوهای ریتمیک، تازه نوبت به ویراست آوازی و سازی می‌رسد. گولدی[۴] پیشکسوت سبک ‌درام اند باس است و هنرمندان دیگری همچون رانی سایز[۵]، فور ـ هیرو[۶]، و اِل تی جِی بیوکم[۷] از پیشروان آن به‌شمار می‌آیند. گروه اِوری‌تینگ بات د گرل[۸] رواج و محبوبیت سبک درام اند باس را در جریان رایج موسیقی پاپ[۹] سبب شده‌اند.  1. Caribbean
  2. reggae
  3. hip-hop
  4. Goldie
  5. Roni Size
  6. 4Hero
  7. LTJ Bukem
  8. Everything But The Girl
  9. pop music