دراگومان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دراگومان

(در زبان عربی «ترجمان» به معنی مترجم) مترجم یا راهنما، در کشورهایی که به زبان‌های عربی، ترکی یا فارسی تکلم می‌کردند. نخستین‌بار مقامات دیپلماتیک دربار عثمانی که تمایلی به استفاده از زبان کشور‌های غیرمسلمان نداشتند، این واژه را به کار بردند. بعدها ترجمان‌ها اهمیت فراوانی یافتند.