درب کوشک، محله (قزوین)

دَربِ کوشْک، محله (قزوین)

محله‌ای قدیمی در حوالی دروازۀ درب‌ کوشک، واقع در قزوین. احتمالاً نام آن از کوشکِ صاحب بن عباد، وزیر دیلمیان، گرفته شده است. درگذشته به محلۀ جوسَق شهرت داشت. در ۱۳۳۰ق یکی از اولین مدرسه‌های سبک جدید با نام اسلام، که بعدها به پهلوی تغییر نام داد و امروز مرزبان نامیده می‌شود، در این محله تأسیس شد. حمام شاه‌عباس در کنار بازارچۀ شاه که بعدها به حمام قجر معروف شد، مسجد و آب‌انبار شیشه‌گر روبه‌روی گورستانی متروک به همین نام از دورۀ قاجار، گورستان متروکِ اطراف بقعۀ حلیمه خاتون، مسجدهای خاقان مغفور، زرگر و سوخته‌چنار، حمام‌های چهارده‌معصوم و دو دَر که زیر آن انباری ساخته شده است، چهل ستون، عالی‌قاپو، بازارچۀ کبیر، و زورخانۀ درب کوشک از مکان‌ها و قسمت‌های این محله‌اند.