درمان رایشی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

درمان رایْشی (Reichian therapy)

در طب جایگزین، هر یک از انواع گروهی از روش‌های درمانی، بر پایۀ فرضیۀ ویلهلم رایش[۱]، پزشک اتریشی. براساس این فرضیه، که رایش آن را در دهۀ ۱۹۳۰ مطرح کرد، بسیاری از بیماری‌های عملکردی[۲] یا عضوی[۳] بر اثر کاهش جریان نیروهای حیاتی بدن، به‌سبب تنش‌های محبوس در ماهیچه‌ها، پدید می‌آیند. بیوانرژتیک[۴] و رالفینگ[۵] از روش‌های مرتبط با درمان رایشی‌اند.

 


  1. Wilhelm Reich
  2. functional
  3. organic
  4. bioenergetics
  5. Rolfing