درونگر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

درونگر

رودخانه‌ای دایمی در استان خراسان رضوی، شهرستان‌های قوچان و درگز. از کوه‌های ۴۷کیلومتری شمال غربی قوچان سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی شرق جنوبی روان می‌شود. از کنار نوخندان و درگز می‌گذرد و پس از عبور از مرز ترکمنستان، در خاک کشور مزبور فرو می‌رود. میانگین آبدهی سالیانۀ این رودخانه ۳۶ میلیون متر مکعب و در بارندگی‌های شدید تقریباً ۷۰میلیون متر مکعب است. در فصل‌های کم‌آبی نیز حدود ۱۷ میلیون متر مکعب کاهش می‌یابد.