درگز، شهرستان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search
درگز، شهرستان
کشور پرونده:Flag of Iran.svg ایران
استان خراسان رضوی
بخش مرکزی، نوخندان، چاپشلو، لطف‌آباد
جمعیت ۷۵,۹۲۵ نفر (۱۳۸۵ش)
موقعیت جنوب و جنوب غربی ترکمنستان، غرب شهرستان کلات، شمال شهرستان چناران، و شمال شرقی و شرق شهرستان قوچان
نوع اقلیم در کوهستان‌ها معتدل مایل به سرد - در نواحی شمالی و مشرف به مرز ترکمنستان، در تابستان‌ها، گرم و تا اندازه‌ای سوزان و، در زمستان‌ها، سرد و سخت
تولیدات و صنایع مهم میوه، پنبه، غلات، و فرآورده‌های دامی
شهر ها و آبادی های مهم درگز، نوخندان، چاپشلو، لطف‌آباد، برج قلعه، شیخ‌ها، کبکان، شیلگان، و حسن‌آباد

دَرْگَز، شهرستان

شهرستانی مرزی در شمال استان خراسان رضوی، مشتمل بر بخش‌های مرکزی، نوخندان، چاپشلو، لطف‌آباد، با مرکزیت اداری شهر دَرگَز. از شمال و شمال شرقی به ترکمنستان، از شرق به شهرستان کلات، از جنوب به شهرستان چناران، و از جنوب غربی و غرب به شهرستان قوچان محدود است. کوه‌های هزار مسجد در غرب و جنوب آن واقع شده است و رودخانه‌های زنگلانلو و درونگر آن را مشروب می‌کنند. اقلیم این شهرستان در کوهستان‌ها معتدل مایل به سرد و در نواحی شمالی و مشرف به مرز ترکمنستان، در تابستان‌ها، گرم و تا اندازه‌ای سوزان و، در زمستان‌ها، سرد و سخت است. جمعیت آن ۷۵,۹۲۵ نفر است (۱۳۸۵). مهم‌ترین آبادی‌های آن عبارت‌اند از درگز، نوخندان، چاپشلو، لطف‌آباد، برج قلعه، شیخ‌ها، کبکان، شیلگان، و حسن‌آباد. راه قوچان به لطف‌آباد و ترکمنستان و راه لطف‌آباد به کلات و نیز راه لطف‌آباد به امام‌ قلی، شبکۀ راه‌های ارتباطی این شهرستان را تشکیل می‌دهند. محصولات مهم آن عبارت‌اند از میوه، پنبه، غلات، و فرآورده‌های دامی.