دز

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دِز

پل تاريخي دزفول بر روي رودخانه دِز

رودخانه‌ای در استان‌های لرستان و خوزستان با درازای ۵۱۵ کیلومتر. این رودخانه از چشمه‌سارهای سربند اراک سرچشمه می‌گیرد و به‌سوی جنوب روان می‌شود. از شهرستان‌های بروجرد و دورود می‌گذرد و پس از یکی شدن با رودخانۀ ماربر، رودخانۀ سزار نامیده می‌شود و به موازات خط‌آهن دورود به اندیمشک جریان می‌یابد و به شهرستان الیگودرز وارد می‌شود و پس از عبور از دره‌های پرپیچ و خم زاگرس وارد دریاچۀ سد دز می‌شود. از شهر دزفول می‌گذرد و به شهرستان شوشتر وارد می‌شود و سرانجام در بند قیر به رودخانۀ کارون می‌ریزد. رودخانۀ دز از پرآب‌ترین رودهای ایران است که میانگین آبدهی سالانۀ آن به ۷۳۹۶میلیون متر مکعب (اندازه‌گیری‌شده در ایستگاه بامدژ) می‌رسد.