دستگاه یکاهای الکترومغناطیسی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دستگاه یکاهای الکترومغناطیسی (electromagnetic system of units)دستگاه قبلی یکاهای مطلق الکترومغناطیسی emu برپایۀ دستگاه cgs (سانتی‌متر ـ ‌گرم ـ ثانیه) استوار بود و یکای قطب مغناطیسی، یکای اصلی الکتریکی‌اش بود. اکنون، به‌جای آن از دستگاه یکاهای بین‌المللی ‌‌SI [۱] استفاده می‌کنند.

 


  1. SI units