دشتستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دشتستانی
از گویش‌های ایرانی غربی رایج در دشتستان استان بوشهر. دشتستانی با لکی و لاری و سروستانی پیوند نزدیکی دارد. در این گویش تمایز جنس دستوری وجود ندارد و امروزه در تأثیر زبان فارسی افعال مرکب به فراوانی در آن به کار می‌رود. صامت‌های این گویش همان صامت‌های فارسی است به علاوۀ w. در دشتستانی گرایش به حذف صامت پایانی وجود دارد و مواردی از حذف صامت میانی یا تبدیل آن به مصوت دیده می‌شود. b آغازی و میانی به ow و w تبدیل می‌شود، مانند owr «ابر». چند واژۀ دشتستانی: borm «ابرو»، barm «آبگیر بزرگ»، pang «خوشۀ خرما» و kol «کوتاه».