دشت ناامید

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دشت ناامید

دشت نسبتاً همواری در استان خراسان جنوبی، شهرستان‌های بیرجند و سربیشه. در مرز ایران و افغانستان قرار دارد. طول این دشت از شمال به جنوب حدود ۱۱۰ کیلومتر و عرض آن از کوهپایه‌های غربی تا رودخانۀ ناامید (در خاک افغانستان) و دغ توندی در کشور مزبور ادامه دارد. مساحت آن در خاک ایران حدود ۳۵۰ کیلومتر مربع است.