دغ زرد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دَغ زرد

نمکزار کوچکی در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات. در ۸۵کیلومتری شرق قائن و ۲۰کیلومتری شمال غربی شاهرَخت قرار دارد. طول این نمکزار حدود ۴ کیلومتر، مساحت آن حدود ۷ کیلومتر مربع، و ارتفاع سطح آن حدود ۸۷۰ متر است.