دغ محمدآباد

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دَغ محمدآباد

نمکزاری در استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس. در ۵۰‌کیلومتری جنوب شرقی سرایان و ۶۲کیلومتری جنوب غربی قائن قرار دارد. طول این نمکزار حدود ۲۳ کیلومتر، مساحت آن ۱۳۵ کیلومتر مربع، و ارتفاع سطح آن ۱,۳۰۰ متر است.