دغ پترگان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دَغ پترگان

نمکزاری در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات. در ۱۴۰کیلومتری شرق جنوبی قائن و ۱۱کیلومتری غرب یزدان قرار دارد. طول این نمکزار ۲۵ کیلومتر، مساحت آن حدود ۲۰۵ کیلومتر مربع، و ارتفاع سطح آن ۶۰۵ متر است.