دغ پترگان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '00-->\' به '00-->')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

دَغ پترگان

نمکزاری در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائنات. در ۱۴۰کیلومتری شرق جنوبی قائن و ۱۱کیلومتری غرب یزدان قرار دارد. طول این نمکزار ۲۵ کیلومتر، مساحت آن حدود ۲۰۵ کیلومتر مربع، و ارتفاع سطح آن ۶۰۵ متر است.