دماوندی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دماوندی
از لهجه‌های فارسی نزدیک به مازندرانی و تجریشی که در شهرستان دماوند به آن سخن می‌گویند. واکه‌ها و همخوان‌های آن، همانند فارسی است. تبدیل‌ /st/ به s یا ss ، /v/ به /f/ در panir «پنیر»؛ حذف صامت -h- پایانی در ku «کره»؛ حذف صامت /d/ پایانی در doz «دزد»؛ تبدیل /b/ به /v/ در sevil «سبیل». نشانۀ جمع پسوند -un است. صفت و موصوف و مضاف و مضاف‌الیه، همانند فارسی است. از پیشوندهای فصل‌ساز -b و -d است. برخی از واژگان دماوندی: helig «تخم‌مرغ»، barzo «وزرا/گاو نر اخته»، jinigow «گاو نر غیراخته»، sog «بینی»، jujik «گنجشک»، gesfandr «گوسفند»، kenne «اجاق»، marji «عدس» و reqak «آلوچۀ ریز»، lehi «کوچه».