باز کردن منو اصلی

دِمو (Demo)

نسخه محدود یا جزئی از یک بسته نرم‌افزاری که به‌طور رایگان و به‌منظور تبلیغ نرم‌افزار اصلی، توزیع می‌شود. همچنین به رایانه‌ای اطلاق می‌شود که در فروشگاه‌ها به‌معرض نمایش گذاشته می‌شود تا مشتریان آزمایش‌های مورد نظر خود را بر روی آن انجام دهند و بتوانند در مورد خرید یا عدم خرید آن تصمیم‌گیری نمایند.