دنیای سخن

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

دنیای سخن

ماهنامۀ علمی، اجتماعی، فرهنگی، چاپ تهران. به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی شمس‌الدین صولتی دهکردی، نخستین شماره در فروردین ۱۳۶۴ منتشر شد. منصور کوشان و سیروس علی‌نژاد از سردبیران آن بودند. در دوره‌هایی، جواد مجابی، نصرت‌الله محمودی، و شاهرخ تویسرکانی کار سردبیری را انجام می‌دادند. دنیای سخن به ادبیات مدرن و شعر سنتی توجه داشت و، در هر شماره، در کنار شعرهای نو، شعرهای سنتی شاعران زنده را درج می‌کرد. گفت‌وگوها و مقالاتی نیز در زمینۀ موسیقی، سینما و همچنین نقد فیلم در آن چاپ می‌شد. گاه نیز مقالاتی علمی داشت. هم‌زمان با ماهنامۀ آدینه منتشر می‌شد و این دو نشریه مهم‌ترین مجلات ادبی دهۀ ۱۳۶۰ تا اوایل دهۀ ۱۳۷۰ بودند که به تعطیلی کشیده شدند.