دوغایی، گردنه

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

دوغائی، گردنه

واقع در شمال استان خراسان رضوی، شهرستان قوچان، با ارتفاع ۱,۴۰۰ متر. سر راه قدیم قوچان به مشهد قرار دارد.