دوکسیادیس، کنستانتینوس (۱۹۱۳ـ۱۹۷۵)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:26, 6 December 2023 by Nazanin (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
کنستانتینوس دوکسیادیس
Constantinos Doxiadis
زادروز ۱۹۱۳م
درگذشت ۱۹۷۵م
ملیت یونانی
شغل و تخصص اصلی معمار و شهرساز
آثار شهر اسلام‌آباد، طراحی کرد
گروه مقاله معماری
اسلام آباد، پایتخت پاکستان، اثر کنستانتینوس دوکسیادیس

دوکسیادیس، کنستانتینوس (۱۹۱۳ـ۱۹۷۵)(Doxiadis, Constantinos)


معمار و شهرساز یونانی. شهر اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، را طراحی کرد.