هالی، رابرت ویلیام (۱۹۲۲ـ۱۹۹۳)

از ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
(تغییرمسیر از رابرت ویلیام هالی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هالی، رابِرْت ویلیام (۱۹۲۲ـ۱۹۹۳)(Holley, Robert William)

هالي، رابِرْت ويليام

زیست‌شیمی‌دان امریکایی. به‌سبب نقشی که در تفسیر رمز وراثتی و عملکرد آن در ساخت پروتئین داشت و نیز به‌سبب اثبات وجود آراِن‌اِی‌ ناقل و تعیین عملکرد آن به جایزۀ نوبل پزشکی و فیزیولوژی ۱۹۶۸ دست یافت. هالی در اوربانای[۱] ایلینوی[۲] زاده شد. در دانشگاه ایلینوی و کُرنل[۳] درس خواند و از ۱۹۴۸، عضو هیئت علمی دانشگاه کرنل بود. در ۱۹۶۲، استاد شد. در ۱۹۶۶، به مؤسسۀ مطالعات زیست‌شناسی سالک[۴]، واقع در سان دیه‌گوی کالیفرنیا[۵]، رفت. تحقیقات اولیه هالی در ایستگاه پژوهش‌های کشاورزی کرنل[۶]، واقع در ایالت نیویورک، و در زمینۀ هورمون‌های گیاهی، ترکیبات فرار گیاهی، سوخت‌وساز نیتروژن گیاهان و ساخت پپتیدها صورت گرفت. او در مؤسسۀ سالک به مطالعۀ عوامل مؤثر بر رشد یاخته‌های کشت‌شدۀ پستانداران پرداخت. در کرنل، شواهدی مبنی‌بر نقش آراِن‌اِی‌های ناقل، به‌منزلۀ پذیرندۀ اسیدهای آمینۀ فعال، به‌دست آورد. در ۱۹۵۸، موفق شد آراِن‌اِی‌های ناقل آلانین[۷]، تیروزین[۸]، و والین[۹] را از مخمر نانوایی جدا کند. نهایتاً، او و همکارانش موفق شدند توالی نوکلئوتیدی کامل این مواد را تعیین کنند.

 


  1. Urbana
  2. Illinois
  3. Kornell
  4. Salk Institute for Biological studies
  5. San Diego, California
  6. Agricultural Experimental Station at Cornell
  7. alanine
  8. tyrosine
  9. valine