راستوپچین، فیودور (۱۷۶۳ـ۱۸۲۶)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

راسْتوپْچین، فیودور (۱۷۶۳ـ۱۸۲۶)(Rostopchin, Fyodor)

ژنرال و سیاستمدار روس. حاکمِ مسکو در ۱۸۱۲. گمان می‌رود که در زمان حملۀ ارتش ناپلئون به مسکو، این شهر را به آتش کشیده باشد، هرچند خود این مسئله را تکذیب کرد.