رباط سنگ

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رُباطِ سنگ
شهری در استان خراسان رضوی، شهرستان تربت حیدریه، و مرکز اداری بخش جلگه‌رخ، با ارتفاعی حدود ۱,۶۹۵ متر. در منطقه‌ای کوهستانی در ۹۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۳۱کیلومتری شمال تربت حیدریه، سر راه تربت حیدریه به مشهد، قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۱,۵۰۰ نفر است (۱۳۸۵).