رنین

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

رِنین (renin)

آنزیم مترشح از کلیه، در پاسخ به استرس. این آنزیم در ساخته‌شدن آنژیوتانسین[۱] دخالت دارد. آنژیوتانسین باعث انقباض عروقی می‌شود و به‌همین‌سبب، رنین بر افزایش فشارخون مؤثر است.

 


  1. angiotensin