باز کردن منو اصلی

روایات فرنبغ سروش

روایات فَرَنْبَغْ سُروش

تألیف یا تقریر سروش وهرامان، به فارسی میانه، در پاسخ به پرسش‌های شرعی و حقوقی هیربد اسفندیار/اسفندیار فرخ بُرزین، در ۱۰۰۸م. سروش وهرامان به چهار پرسش دربارۀ کبیسه، نحوۀ انتساب پیشوای زردشتیان، قیمومیت و ازدواج پاسخ گفته است.