روترو، ژان دو (۱۶۰۹ـ۱۶۵۰)

روتْرو، ژان دو (۱۶۰۹ـ۱۶۵۰)(Rotrou, Jean de)

نمایش‌نامه‌نویس فرانسوی. از نمایش‌نامه‌‌های اسپانیایی اقتباس می‌‌کرد و گرایش بسیاری به رمانتیسم[۱] داشت. زیباترین آثار او تراژدی‌هایی است، همچونَسن ُژنه[۲] (۱۶۴۶)، وَنسِلاسْ[۳] (۱۶۴۷) و کوسروئِس[۴] (۱۶۴۹).

 


  1. romanticism
  2. Saint-Genest
  3. Venceslas
  4. Cosroès