روح الامین شهرستانی، محمد امین (اصفهان ۹۸۱ـ دهلی ۱۰۴۷ق)

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

روحُ‌الْاَمین شهرستانی، محمد‌امین (اصفهان ۹۸۱ـ دهلی ۱۰۴۷ق)

محمد امین روح الامین شهرستانی
زادروز اصفهان ۹۸۱ق
درگذشت دهلی ۱۰۴۷ق
ملیت ایرانی
شغل و تخصص اصلی شاعر
شغل و تخصص های دیگر دولتمرد
آثار خمسه ای به پیروی از نظامی گنجوی؛ آسمان هشتم؛ فلک البروج و جواهرنامه؛ گلستان
گروه مقاله ادبیات فارسی

شاعر و دولتمرد ایرانی. در ۱۰۱۰ق به هندوستان رفت و به دستگاه محمدقلی قطب‌شاهی پیوست و به مقام میرجملگی (وزارت) رسید (۱۰۱۷ق). پس از مرگ محمدقلی به ایران بازگشت و به خدمت شاه ‌عباس اول صفوی درآمد، اما چهار سال بعد، چون شاه را به خود بدگمان دید، بار دیگر راهی هندوستان شد (۱۰۲۷ق) و در آن‌جا به دربار جهانگیر گورکانی راه یافت و به مناصبی چون دوهزار و پانصدی، میر سامانی (۱۰۲۹ق)، میر بخشیگری (۱۰۴۴ق) و پنج‌هزاری و دوهزار سواری رسید. از شاعران پُرکار روزگار خود بود و به سبک هندی شعر می‌گفت. از آثارش: خمسه‌ای به پیروی از نظامی گنجوی دربردارندۀ مثنوی‌های مطمح الانظار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، بهرام‌نامه/آسمان هشتم/فلک‌البروج و جواهرنامه؛ گلستان که دیوان شعر اوست.