رودبارکی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رودبارکی
گویش مازندرانی کلاردشت، رایج در رودبارک که مازندرانی‌ها آن را گیلکی می‌نامند. این گویش به سبب درآمیختگی با فارسی، تحت تأثیر زبان اخیر قرار دارد، با این همه ساختمان کلی آن همچون دیگر گویش‌های گیلکی دست‌نخورده مانده است.