رودسری

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

رودسَری
از گویش‌های گیلکی شرق گیلان، رایج در رودسر، از لهجه‌های نزدیک به لنگرودی. صامت‌ها همچون صامت‌های فارسی است. در رودسری b به v و d به z تبدیل می‌شود. پیشوند‌های فعلی d، v و f است. از واژه‌های رودسری: kukran: «خشخاش/کوکنار»، lalim: «ولرم»، fili: «آب دهان»، tül: «گل‌آلود» و asse: «آسیاب».