ری، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 10:21, 20 December 2022 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

رِی، شهر

(یا: شهر ری) واقع در استان تهران، و مرکز اداری شهرستان رِی، با ارتفاع ۱,۰۶۰ متر. در دشتی در پانزده‌کیلومتری جنوب شرقی میدان آزادی تهران، سر راه تهران به قم و ورامین و کنار خط آهن تهران مشهد، قرار دارد. اقلیم آن معتدل مایل به گرم و خشک و جمعیت آن ۳۵۶,۰۸۰ نفر است. نیز ← راگس