ریوش، شهر

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ریوَش، شهر
واقع در استان خراسان رضوی، شهرستان کاشمر، و مرکز اداری بخش کوه سرخ، با ارتفاعی حدود ۱,۶۲۵ متر. در منطقه‌ای کوهستانی در ۱۴۰کیلومتری جنوب غربی مشهد و ۲۷کیلومتری شمال کاشمر، و غرب راه کاشمر به نیشابور، قرار دارد. کال شش‌تراز از کنار این شهر می‌گذرد. اقلیم آن معتدل مایل به سرد و خشک و جمعیت آن ۵،۰۹۰ نفر است (۱۳۸۵).