ریگ عمرانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Jump to navigation Jump to search

ریگِ عمرانی

ریگزار وسیعی در استان خراسان رضوی، شهرستان گناباد. مساحت آن حدود ۱۲۵ کیلومتر مربع، طول آن ۲۵ کیلومتر، و عرض متوسط آن دو تا ده کیلومتر است.