زاغه، تپه باستانی

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زاغه، تپۀ باستانی
محوطۀ باستانی در نزدیکی روستای سَگزآباد از توابع شهرستان بوئین زهرا و از مهم‌ترین محوطه‌های باستانی دشت قزوین. هیئت باستان‌شناسی دانشگاه تهران به سرپرستی عزت‌الله نگهبان کاوش آن‌جا را در ۱۳۴۹ش آغاز کرد. قدمت روستای پیش از تاریخی تپه زاغه، بر‌اساس سال‌یابی رادیوکربنِ ۱۴، به حدود ۵۲۰۰پ‌م و عصر نوسنگی می‌رسد. جامعۀ باستانی زاغه از کهن‌ترین نمونه‌های شناخته‌شده دارای پیچیدگی اجتماعی و تخصصی‌شدن حِرَف و صنایع در دشت قزوین است. آنان در کنار کشاورزی و دامداری، سفال نیز تولید می‌کردند.