زخم فشار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by Shahraabi (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زخم فشار (pressure sore)

(یا: زخم بستر[۱]) زخم ناشی از فشار ممتد روی بخشی از بدن، مخصوصاً روی برجستگی‌های استخوانی، مثل استخوان خاجی[۲] یا پاشنۀ پا. کاهش جریان خون در موضع باعث تشدید زخم می‌شود و ممکن است قانقاریای موضعی[۳] ایجاد شود. درمان این زخم‌ها بسیار مشکل است. زخم فشار در هر سنی ممکن است ایجاد شود، ولی در سالمندان ضعیف که برای هر مدتی در بستر باشند، شایع‌تر است. قرار‌گرفتن روی چرخ دستی بیمارستانی سفت به‌مدت یک ساعت ممکن است باعث ایجاد زخم در فرد مستعد شود. برای جلوگیری از پیدایش زخم فشار، پرستاران باید مرتباً وضعیت بیماری را که قدرت حرکت در بستر ندارد، تغییر دهند.

 


  1. decubitus ulcer
  2. sacrum
  3. local gangrene