زرنج

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زَرَنج

(یا: زَرَنگ، شهر قدیم) در سیستان قدیم که ویرانه‌هایش در کنار یکی از شاخه‌های سابق رود هیرمند باقی است. زَرَنگ شهری آباد و معمور بود و در ۷۶۱ش امیرتیمور آن را تصرف و سپس ویران کرد، و همۀ ساکنان آن را به‌قتل رساند.