زنگمار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زَنْگمار

رودخانۀ دایمی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو، با طول ۱۰۰ کیلومتر. این رودخانه از کوه‌های ‌۳۷کیلومتری جنوب ماکو سرچشمه می‌گیرد و نخست به‌سوی شمال روان می‌شود و پس از یکی‌شدن با رودخانۀ قزل‌چای به‌سوی شرق شمالی متوجه می‌شود و از کنار شهر ماکو می‌گذرد و در پلدشت به رود ارس می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۲۲۸‌میلیون متر مکعب است.