زنگمار

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زَنْگمار

رودخانۀ دایمی در استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو، با طول ۱۰۰ کیلومتر. این رودخانه از کوه‌های ‌۳۷کیلومتری جنوب ماکو سرچشمه می‌گیرد و نخست به‌سوی شمال روان می‌شود و پس از یکی‌شدن با رودخانۀ قزل‌چای به‌سوی شرق شمالی متوجه می‌شود و از کنار شهر ماکو می‌گذرد و در پلدشت به رود ارس می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۲۲۸‌میلیون متر مکعب است.