زهان

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی
Revision as of 05:23, 24 July 2019 by DaneshGostar (talk | contribs) (جایگزینی متن - '\\2' به '<!--2')
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

زُهان
شهری در استان خراسان جنوبی، شهرستان قائن، و مرکز اداری بخش زُهان. در منطقه‌ای کوهستانی در ۳۲۲‌کیلومتری جنوب مشهد و ۷۰‌کیلومتری جنوب شرقی قائن، سر راه روستای اسفدان به منصورآباد قرار دارد. اقلیم آن معتدل و خشک و جمعیت آن ۱,۰۶۰ نفر است (۱۳۸۵).