زولای چای

From ویکیجو | دانشنامه آزاد پارسی

زولای‌چای

رودخانۀ دائمی در استان آذربایجان غربی، شهرستان سلماس، با طول ۹۵ کیلومتر. از کوه‌های ۵۵‌کیلومتری جنوب غربی سلماس سرچشمه می‌گیرد و روبه شرق شمالی روان می‌شود و به دریاچۀ ارومیه می‌ریزد. میانگین آبدهی سالانۀ این رودخانه ۲۹۰‌میلیون متر مکعب است.